Strona główna Aktualności Pobieranie Plików Galeria 27 Luty 2017r., 03:09:50
Nawigacja
Strona główna
PROW 2009-2013
Aktualności
Leader 2010-2013
Nabory 2010
Nabory 2011
Lista rankingowa I 2010
Lokalne kryteria wyboru
Słowniczek
LEADER 2009 - 2010
Jak zaczynaliśmy
Założenia
Cele
Leader+ 2008
Wiadomości ogólne
Program Leader
Etapy realizacji projektu
Doświadczenia LGD
Podejście typu Leader
Powiat garwoliński
O powiecie garwolińskim
LGD
Projekty LGD
ZSROW
Analiza SWOT ZSROW
Diagnoza obszaru ZSROW
Pobieranie Plików
Statut Stowarzyszenia - LGD
Statut LGD 2009
Zarząd stowarzyszenia
Rada LGD
Inne wiadomości
Galeria
Linki
Szukaj
Ostatnie Artykuły
Lokalne kryteria wyb...
SZLAK KAJAKOWY PO RZ...
name
content
Witamy
Witamy na stronie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego obejmującej swym zasięgiem gminy Łaskarzew i Wilga oraz miasto Łaskarzew
News
Lista Rankingowa "Małe Projekty" - nabór 25 lipca - 19 sierpnia 2011
LISTA RANKINGOWA  
wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LGD) Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego
  
dla działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.
  

L.P

Podmiot składającyOznaczenie sprawyNr identyfikacyjnyNIPTytuł projektuMiejsce realizacjiKwota pomocyOcenaNr uchwały
Operacje mieszczące się w limicie dostępnych środków w ramach naboru (125 000,00zł)
1Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie04/MP/08/2011065806921826-218-18-63Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Budy Krępskie Gmina Łaskarzew - II etapBudy Krępskie25 000,0026,881/LGD/2011
2Miasto Łaskarzew06/MP/08/2011064018626826-139-06-88Dzień Miasta ŁaskarzewŁaskarzew10 541,1426,172/LGD/2011
3Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie02/MP/08/2011064017103826-206-31-58Remont budynku GBP w Nowym Pilczynie wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenuNowy Pilczyn25 000,0024,753/LGD/2011
4Miasto Łaskarzew07/MP/08/2011064018626826-139-06-88VI Międzynarodowy Festiwal AkordeonistówŁaskarzew12 742,3524,174/LGD/2011
5Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne08/MP/08/2011064056182826-196-99-45Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej LGD w ŁaskarzewieŁaskarzew24 238,7524,175/LGD/2011
6Gminny Ośrodek Kultury w Wildze01/MP/08/2011063061833826-141-30-76Zakup wyposażenia do świetlicy w Gminnym Ośrodku Kultury w WildzeWilga15 088,0023,716/LGD/2011
7Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie03/MP/08/2011065806921826-218-18-63Gminny Dom Kultury w Starym Helenowie jako centrum życia kulturalnego społeczności lokalnej.Stary Helenów16 212,0023,637/LGD/2011
Operacje poza limitem dostępnych środków w ramach naboru
8Gmina Wilga05/MP/08/2011062706955826-213-45-62Zagospodarowanie skweru wsi Ostry Bór, gm. WilgaOstry Bór25 000,0022,678/LGD/2011
9Stowarzyszenie Centrum Integracyjno Animacyjne11/MP/08/2011064056182826-196-99-45Utworzenie bazy informacji i oferty turystycznej w ramach Punktu Informacji Turystycznej LGD w ŁaskarzewieŁaskarzew25 000,0022,009/LGD/2011
10Stowarzyszenie Koło Gospodyń Serbianki09/MP/08/2011063928902826-213-87-32Remont i modernizacja świetlicy „Stodoła”Łaskarzew14 100,0020,0010/LGD/2011
11Dom Pracy Twórczej „Bajka”10/MP/08/2011064018626826-139-07-19Modernizacja fasady frontowej w DPT "Bajka"Łaskarzew16 489,1719,8311/LGD/2011
 
Urszula dnia 05 wrzesień 2011 10:04:00 · 0 Komentarzy · 1427 Czytań · Drukuj
Lista Rankingowa "Różnicowanie w kirunku działalności nierolniczej" - nabór 25 lipca - 19 sierpnia 2011
LISTA RANKINGOWA  

wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LGD) Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego 
dla działania
413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej. 
 
 
L.PPodmiot składającyOznaczenie sprawyNr identyfikacyjnyNIPMiejsce realizacjiKwota pomocyOcenaNr uchwały
1Tomasz Wiktor Błachnio1/R/08/2011031279430826-180-20-33Leokadia100 000,0033,0012/LGD/2011
   
Urszula dnia 05 wrzesień 2011 09:18:00
0 Komentarzy · 1178 Czytań · Drukuj
Nabór wniosków w ramach działania "Małe Projekty" 25 lipca - 19 sierpnia 2011
Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

I. Termin składani
a wniosków na działanie: od 25 lipca – 19 sierpnia 2011r. (do godz. 17:00).

II. Miejsce składania wniosków
: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39
w Garwolinie w godz. 10.00-17.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.wspolnota.garwolin.pl ,na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej www.wspolnota.garwolin.pl.

V. Minimalne wymagania:
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno
z przedsięwzięć.    
2. Operacja uzyskała co najmniej 40% punktów w ocenie.    
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

VI. Limit dostępnych środków
na działanie Małe Projekty wynosi 125 000,00zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin,
w godz. 10.00 – 17.00, tel. (25) 682 15 85, email: wspolnypowiat@interia.pl.

DO POBRANIA:
- Formularz wniosku - (aktywny pdf)
- Instrukcja wypełniania wniosku
Urszula dnia 01 lipiec 2011 15:36:00
0 Komentarzy · 1012 Czytań · Drukuj
Nabór wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" 25 lipca - 19 sierpnia 2011r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

I. Termin składania wniosków
na działanie: od 25 lipca – 19 sierpnia 2011r. (do godz. 17:00).

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39
w Garwolinie w godz. 10.00-17.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków
o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.wspolnota.garwolin.pl ,na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej www.wspolnota.garwolin.pl.

V. Minimalne wymagania:
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno
z przedsięwzięć.   
2. Operacja uzyskała co najmniej 40% punktów w ocenie.   
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

VI. Limit dostępnych środków na działanie Różnicowanie działalności w kierunku działalności nierolniczej wynosi 183 170,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin,
w godz. 10.00 – 17.00, tel. (25) 682 15 85, email: wspolnypowiat@interia.pl.

DO POBRANIA:
- Formularz wniosku z załącznikami
Urszula dnia 01 lipiec 2011 15:22:00
0 Komentarzy · 1073 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie naborów "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 25 lipca - 19 sierpnia 2011r.
Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

I. Termin składania wniosków na działanie: od 25 lipca – 19 sierpnia 2011r. (do godz. 17:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39
w Garwolinie w godz. 10.00-17.00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia
i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.wspolnota.garwolin.pl ,na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej www.wspolnota.garwolin.pl.

V. Minimalne wymagania:
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Operacja uzyskała co najmniej 40% punktów w ocenie.    
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

VI. Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 183 170,00 zł

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin,
w godz. 10.00 – 17.00, tel. (25) 682 15 85, email: wspolnypowiat@interia.pl.

DO POBRANIA:
- Formularz wniosku wraz z załącznikami
Urszula dnia 01 lipiec 2011 13:00:00
0 Komentarzy · 1114 Czytań · Drukuj
Brak projektów złożonych w ramach naborów na działanie "Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw"
W trakcie naboru wniosków na działanie "Tworzenie i Rozwój mikroprzedsiębiorstw" ogłoszonego w dniach 15 kwietnia - 13 maja 2011 do biura Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego nie wpłynął żaden projekt.

W związku z powyższym w III kwartale 2011r. ogłoszone zostaną ponowne nabory w ramach tego działania.

Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
 
Urszula dnia 16 maj 2011 10:08:00
0 Komentarzy · 1374 Czytań · Drukuj
Nabór wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Aktualności

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

I. Termin składania wniosków na działanie: od 14 kwietnia 2011 r. do 13 maja 2011 r. (do godz. 17:00).

II. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39 w Garwolinie w godz. 10.00-17.00.
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.wspolnota.garwolin.pl ,na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego www.prow.mazovia.pl oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej
www.wspolnota.garwolin.pl.

V. Minimalne wymagania:
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Operacja uzyskała co najmniej 40% punktów w ocenie.
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.

VI. Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 183 170,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin, w godz. 10.00 – 17.00, tel.(25) 682 15 85, email: wspolnypowiat@interia.pl.
 
Powiązania:
FORMULARZ WNIOSKU do pobrania:
-Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.rar

Urszula dnia 10 kwiecień 2011 13:21:00
0 Komentarzy · 1101 Czytań · Drukuj
Nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 14 kwietnia 2011 -27 maja 2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach następującego działania Osi 3:
·         Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
I. Termin składania wniosków na działanie: od 14 kwietnia 2011 r. do 27 maja 2011 r. (do godz. 17:00).
II. Miejsce składania wniosków: Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39 w Garwolinie w godz. 10.00-17.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.
Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.
III. Formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach w/w działania wraz z instrukcją wypełniania dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania http://www.wspolnota.garwolin.pl/ ,na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego http://www.prow.mazovia.pl/ oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/.
IV. Lokalne kryteria przyjęte do w/w działania znajdują się w siedzibie LGD Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz na stronie internetowej http://www.wspolnota.garwolin.pl/.
V. Minimalne wymagania:
Operacja zostaje wybrana do finansowania po spełnieniu łącznie trzech warunków:
1. Operacja została uznana za zgodną z LSR, czyli przyczynia się do osiągnięcia przynajmniej jednego celu ogólnego, jednego celu szczegółowego oraz realizuje co najmniej jedno z przedsięwzięć.
2. Operacja uzyskała co najmniej 40% punktów w ocenie.
3. Pula środków finansowych w ramach naboru nie została wykorzystana przez operacje o większej liczbie punktów.
VI. Limit dostępnych środków na działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 183 170,00 zł
Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin
 i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin, w godz. 10.00 – 17.00, tel.(25) 682 15 85, email: wspolnypowiat@interia.pl.
 
Powiązania:
 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsębiorstw.rar

Urszula dnia 02 kwiecień 2011 00:00:00
Czytaj więcej · 0 Komentarzy · 794 Czytań · Drukuj
Lista rankingowa - "Odnowa i rozwój wsi" - III nabór
LISTA RANKINGOWA 
wniosków o dofinansowanie operacjiw ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LGD) Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego  dla działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

L.P

Podmiot składającyOznaczenie sprawyNr identyfikacyjnyNIPTytuł projektuMiejsce realizacjiKwota pomocyOcenaNr uchwały
1Gmina Wilga1/OW/09/2010062706955826-213-45-62Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości poprzez przebudowę chodnika w Celejowie, gm. WilgaWilga100 100,0024,1662/LGD/2010
 
Urszula dnia 05 listopad 2010 00:00:00
0 Komentarzy · 1613 Czytań · Drukuj
III Nabór wniosków na "Odnowę i rozwój wsi" 30 wrzesień 2010 - 25 październik 2010
Nabory

Zarząd Województwa Mazowieckiego, informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków.

Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 30 września 2010 r. do dnia
25 października 2010 r. do godz. 17.00
. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin, w godz. 10:00 – 17.00. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego, www.wspolnota.garwolin.pl oraz na stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013). Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z instrukcją i rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.).


III. Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Odnowa i rozwój wsi” znajdują się na stronie www.wspolnota.garwolin.pl  oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

 

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez Lokalną Grupę działania dostępny jest we wniosku o przyznanie pomocy.


V. Limit dostępnych środków.

Limit dostępnych środków na wynosi 100 100,00  zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39, 08-400 Garwolin, w godz. 10.00 – 17.00, email: wspolnypowiat@interia.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


 

Urszula dnia 15 wrzesień 2010 09:09:00
0 Komentarzy · 1241 Czytań · Drukuj
III Nabór wniosków na Małe Projekty 30 wrzesień 2010 - 25 październik 2010
Nabory

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe Projekty.

I. Termin, miejsce i tryb składania wniosków       
Wyznacza się termin składania wniosków od dnia 30 września 2010 r. do dnia 25 października 2010 r. do godz. 17.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego przy ul. Sikorskiego 39 w Garwolinie w godz. 10.00-17.00.      
Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku oraz jest opatrzone pieczęcią Stowarzyszenia i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

II. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania www.wspolnota.garwolin.pl lub stronie samorządu województwa mazowieckiego www.mazovia.pl (w zakładce PROW 2007-2013).

III. Kryteria wyboru małych projektów przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin
i Miast Powiatu Garwolińskiego określone są w Lokalnej Strategii Rozwoju

 Lokalne kryteria przyjęte do działania „Małe Projekty” znajdują się na stronie www.wspolnota.garwolin.pl  oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

 

IV. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru małych projektów przez LGD jest zawarty we wniosku o przyznanie pomocy.

Lokalne kryteria przyjęte do działania „Małe Projekty” znajdują się na stronie www.wspolnota.garwolin.pl  oraz w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego.

 

 

V. Limit dostępnych środków wynosi 67 361,97 zł.

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku. Szczegółowe informacje w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego ul. Sikorskiego 39 w Garwolinie w godz. 10.00-17.00 tel. (25) 682 15 85, e-mail: wspolnypowiat@interia.pl

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.


Do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów wersja 4z.pdf,

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach małych projektów wersja 4z edytowalna.xls,

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy wer4 z 13102010 rpdf.pdf.

Urszula dnia 15 wrzesień 2010 09:03:00
0 Komentarzy · 1191 Czytań · Drukuj
Strona 1 z 6 1 2 3 4 > >>
Ankieta dla Użytkowników
Brak zawartości dla tego panelu
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Pod Patronatem
Losowa Fotka
36
36
Spotkania Leadera
© Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa
PhpFusion wersja: 6.01.11, Stowarzyszenie Wspolnota Powiatowa
Peiying